บริการรับพัสดุที่บ้าน
กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน บริษัทฯจะส่ง SMS ยืนยันการเข้ารับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

*ยกเว้น!!! พัสดุที่ไม่สามารถจัดส่งได้ ได้แก่ สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารสำคัญ สัตว์ สิ่งมีชีวิต และวัตถุอันตราย

กรุณาจองก่อน 13:00 น.ในวันทำการ เจ้าหน้าที่จะเข้ารับพัสดุได้ภายในวันที่ทำการจอง

สำหรับพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cool TA-Q-BIN) กรุณาจองภายในเวลา 17.00 น. ก่อนวันทำการ

การเข้ารับพัสดุสำหรับพัสดุทั่วไป คิดค่าบริการ 60 บาท/ครั้ง (ฟรีค่าบริการเข้ารับ เมื่อส่งพัสดุครบ 100 บาท เฉพาะ กรุงเทพฯและปริมณฑล)
พิเศษ! ลูกค้าส่งพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ COOL TA-Q-BIN ฟรี ค่าเข้ารับพัสดุตั้งแต่กล่องแรก